Travel Belgium

Dekking reisverzekering: wanneer is mijn reisverzekering geldig?

Allianz Assistance is wereldwijd actief, je kan dan ook een reisverzekering afsluiten voor reizen naar eender welk land. Onze reisverzekeringen zijn bovendien zo opgesteld dat je tegen ieder probleem dat je tijdens je vakantie kan tegenkomen beschermd bent. In sommige gevallen zitten hier echter wel beperkingen op.

Reizen naar risicogebieden

Enkele landen of streken vallen onder de noemer risicogebied. Dit zijn doorgaans landen waar er een permanente dreiging is in de vorm van oorlog of terrorisme. Indien je vrijwillig naar een oorlogsgebied reist, zal een traditionele reisverzekering je dan ook niet volledig beschermen!

Schadegevallen die zich voordoen tijdens oorlogssituaties, al dan niet aangegeven, rellen, manifestaties of andere bewegingen van gelijkaardige aard zijn uitgesloten in de algemene voorwaarden van een reisverzekering. De enige uitzondering hierop is een plotse gebeurtenis die de verzekerde niet kon voorzien. Indien een conflict al minstens 14 dagen duurt, is er echter geen sprake meer van verrassing en ben je voor enkele risico’s niet gedekt!

Je kan dus wel een reisverzekering afsluiten voor een risicogebied, maar je zal enkel gedekt zijn voor de traditionele problemen die zich tijdens een reis kunnen voordoen zoals ziekte of verlies van bagage die niet gerelateerd zijn aan een manifestatie of oorlogssituatie. Dus vergeet zeker een reisverzekering voor Egypte niet af te sluiten indien je ondanks de onrust in het land toch de piramides wilt ontdekken!

Om te weten of een land als risicogebied beschouwd wordt, kan je steeds terecht op de volgende website van de Federale Overheid https://diplomatie.belgium.be. Met specifieke vragen kan je ons ook steeds telefonisch contacteren!

Dekking reisverzekering voor reeds bestaande aandoeningen

Een standaard reisverzekering dekt ziektes zoals Astma niet. De enige uitzondering hierbij is als voor de aanvang van de waarborg reeds 2 maand stabiliteit wordt geconstateerd (stabiel = geen verandering van ziektebeeld en/of behandeling).

Er zijn echter andere formules die dit soort aandoeningen wel dekken. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij een reisagent of verzekeringsmakelaar.

Reisverzekering voor een sportieve vakantie? Dekking ook voor ongevallen!

Een sportieve reis zoals een skivakantie is dan wel weer volledig gedekt voor ziektes én ongevallen. Zelfs je skipas kan terugbetaald worden in geval van medische repatriëring.