zone de basses émissions

Lage-emissiezone: wat moet je weten?

fr

Auto’s zorgen voor een hoge concentratie roet en fijn stof in de lucht en vervuilen onze leefomgeving. Daarom hebben een aantal steden beslist om een lage-emissiezone in te stellen. Maar wat wil dat nu juist zeggen en wat houdt het in? In dit artikel zetten we alles op een rijtje. 

Wat is het? 

Een lage-emissiezone is een zone waar enkel voertuigen met een lage emissie zijn toegelaten. Concreet houdt dat in dat voertuigen die te vervuilend zijn het gebied niet meer binnen mogen. De bedoeling is vooral om de luchtkwaliteit in die zone te verbeteren 

Welke auto’s mogen een lage-emissiezone niet binnen? 

Of je een lage-emissiezone binnen mag, is afhankelijk van de categorie en de euronorm van je wagen. Beide staan vermeld op het inschrijvingsbewijs van je auto. De regeling is van toepassing op voertuigen van de categorie M, N en T die op diesel, benzine of aardgas rijden. Elektrische wagens mogen een lage-emissiezone dus altijd binnen. Voertuigen met een euronorm lager dan 4 mogen de lage-emissiezone sowieso niet binnen. Voor de specifieke toelatingsvoorwaarden, raadpleeg je het best de site van het Departement Omgeving. Staat er geen euronorm op je inschrijvingsbewijs? Dan moet je kijken naar de datum van je eerste inschrijving. Vanaf 2020 zullen de regels strenger worden. Om een boete te vermijden, hou je de aanpassingen dus maar beter goed in de gaten. 

Waar bevinden de zones zich? 

Zowel in Antwerpen als Brussel werd al een lage-emissiezone ingevoerd. Vanaf 2020 zullen ook andere steden geleidelijk aan volgen met eerst GentHasselt en Luik. Ten vroegste vanaf 2021 zijn ook Mechelen en Willebroek van plan om een lage-emissiezone af te bakenen.  Elke stad mag zelf beslissen hoe streng de regeling is en hoe hoog de boetes zijn. Zo kun je in Antwerpen tot acht keer per jaar een speciale dagpas kopen die je toch toegang geeft tot de zone, ongeacht met welk type wagen je rijdt. In Brussel liggen de boetes dan weer hoger.