Vakantieplanning met je collega’s: zo pak je het aan

Reizen is leuk, maar het vergt enige voorbereiding. Zo moet je – tenzij je een vaste vakantieregeling hebt – tijdig verlof aanvragen bij je werkgever. Daarbij moet je niet alleen rekening houden met de drukte op het werk, maar ook met de vakantieplannen van je collega’s. Voor een vakantieplanning waar iedereen zich in kan vinden, is het dan ook best dat je even met hen overlegt.vakantieplanning

Je verlof plannen: niet altijd een evidentie

Zeker voor kleine diensten is het niet ongewoon dat de werkgever verwacht dat er altijd minstens één iemand op post blijft. Dat kan lastig worden in populaire vakantieperiodes, zoals de week tussen Kerst en Nieuwjaar.

Welke regel geldt als je er niet uitkomt na overleg? Wordt het verlof dan automatisch toegekend aan degene die zijn aanvraag als eerste ingediend heeft? Of krijgen ouders van kleine kinderen voorrang op kinderloze werknemers?

Richtlijnen voor een vlotte vakantieplanning

vakantieplanningBij het opmaken van de vakantieplanning speelt het criterium ‘redelijkheid’ een cruciale rol. Zo is het logisch dat wie ruim op voorhand zijn verlof aanvraagt, op meer begrip zal kunnen rekenen dan wie last minute een aanvraag indient voor een lange vakantieperiode.

De vakantiereglementering in bedrijven voorziet enkele belangrijke richtlijnen:

  • Gezinshoofden (werknemers met kinderen) krijgen voorrang tijdens de schoolvakanties.
  • Elke werknemer moet de kans krijgen om tussen 1 mei en 31 oktober twee weken ononderbroken verlof te nemen.
  • Voor werknemers jonger dan 18 jaar is dat drie weken.
  • Is dat praktisch gezien echt onmogelijk, dan moet je werkgever je in elk geval een ononderbroken vakantieperiode van één week waarborgen.

Maak billijke afspraken

Een vakantieplanning maken waarin iedereen zich kan vinden is vaak een ingewikkelde puzzel. Overleg met je collega’s én je werkgever is dan ook cruciaal. Probeer billijke afspraken te maken. Zo kun je bijvoorbeeld een beurtrol inlassen voor wie tijdens de eindejaarsdagen moet doorwerken.

Raken jij en je werkgever er echt niet uit, dan kan de arbeidsrechtbank de knoop doorhakken. Maar voor de goede sfeer op het werk is het natuurlijk beter dat je het niet zo ver laat komen.